Adresa
Pokud máte slevový kupón, vložte ho zde
  uvidíte speciální ceny a slevy určené jen pro Vás.
ZDARMA U NIKALU
 
Bezplatná linka k nám
Parkování na letišti v hodnotě cca 1100 Kč
 

V CENĚ ZÁJEZDU
 
Večeře
Odborný průvodce
4 výlety
(hodnota za jeden výlet cca 1000 Kč) Celkem cca 4000 Kč
 

IZRAEL A JORDÁNSKO
TEL AVIV • NAZARET • HAIFA • PETRA • AMMÁN • JERUZALÉM

  • 2022 Israel and Jordanien     
   Dvoulůžkový pokoj s transportem z Prahy,
   Základní cena vč. snídaně formou bufetu a základních výletů


   • 24.08.2022 - 31.08.2022 (8 dnů)
    39.980 Kč za osobu
    Vybrat termín  
    «
  • 2022 Israel and Jordanien     
   Dvoulůžkový pokoj s transportem z Vídně,
   Základní cena vč. snídaně formou bufetu a základních výletů


   • 24.08.2022 - 31.08.2022 (8 dnů)
    38.980 Kč za osobu
    Vybrat termín  
    «

  Program zájezdu:

   

  Cena zájezdu zahrnuje:


  1. den: Přílet do Tel Avivu
  Přijeďte pohodlně Vaším autem na letiště. NIKAL již zaplatil parkovací místo po celou dobu Vašeho zájezdu (při rezervovaném Balíčku transportů). Po check-inu následuje Váš let s Elal z Prahy/Vídně do Tel Avivu, kam dorazíte večer. Náš průvodce Vás zde přivítá již na letišti a doprovodí Vás do hotelu v Tiberiu, kde strávíte příští dvě noci.

  2. den: Hora Blahoslavenství - Kafarnaum - Tabgha
  Po snídani můžete využít den dle libosti. Možnost výletu k Genezaretskému jezeru (zahrnut v Balíčku výletů). Pojedeme podél pobřeží jezera a navštívíme horu Blahoslavenství, kde proběhlo biblické Kázání na hoře. Dále budeme pokračovat do Kafarnaum, abychom se podívali na starověkou synagogu a působiště Ježíše, kde žil a kázal po opuštění Nazaretu. Dále pokračujeme do Tabghy, kde se stal zázrak Nasycení pěti tisíců rozmnožením chlebů a ryb. Návrat do hotelu v Tiberiu, večeře a přenocování. Možnost večeře nebo oběda na lodi.

  3. den: Haifa – Nazaret - Ammán
  Po snídani pojedeme Galileou do Haify na vrchol hory Karmel a vychutnáme si dechberoucí výhled na pobřeží ze svatyně Bába v Perské zahradě. Dále pokračujeme do Muhraky, kde prorok Eliáš bojoval s Baalovými proroky. Na tomto místě se nalézá Karmelitský klášter svatého Eliáše. Pokračujeme do Nazaretu, kde žila Marie s Josefem a Ježíš zde strávil své dětství. Navštívíme baziliku Zvěstování a místo, kde měl svatý Josef svou dílnu. Poté pokračujeme do Bejt Še‘anu na hraniční přechod Jordánska. V Jordánsku Vás bude čekat průvodce. Dále pojedeme do Ammánu, následuje večeře a přenocování v hotelu.

  4. den: Petra - Ammán
  Po snídani bude možnost zúčastnit se výletu do Petry (obsaženo v Balíčku výletů). Město Petra neboli „město červené jako růže“ se řadí mezi 7 divů světa. Ve Starověku ji do pískovce vytesali  kočovní Nabatejci a Petra se stala jejich hlavním politickým i náboženským centrem. Byla také křižovatkou karavanních cest. Projdeme se skrze úzký „Sík“ (soutěsku) ke slavnému monumentu Al-Khaznech, kterému beduíni říkali „faraonova pokladnice“. Z pokladnice budeme pokračovat do centra tohoto „ztraceného města“ a navštívíme další slavné monumenty jako „Kolonádní ulici“, „Palác faraonovy dcery“, Divadlo a mnohem více. Odpoledne se vrátíme do Ammánu na večeři a přenocování.

  5. den: Madaba – hora Nebo – Mrtvé moře – Betlém
  Po snídani opustíme náš hotel v Jordánsku a pojedeme do Madaby. V pravoslavném kostele uvidíme slavné podlahové mozaiky ze 6. století, které znázorňují mapu Svaté země před více než 15 stoletími. Pokračujeme k hoře Nebo, ze které svatý Mojžíš viděl Zemi Zaslíbenou, ale nesměl do ní vstoupit. Hora Nebo není slavná pouze pro toto panoráma, ale také pro barevné mozaiky, které jsou datovány do dob Byzantské říše. Allenbyho mostem pokračujeme zpět do Izraele do Betléma, kde přenocujeme. Budete mít možnost zaplavat si v Mrtvém moři a poobědvat na jeho pobřeží v Izraeli nebo Jordánsku.

  6. den: Jeruzalém - Staré město
  Po snídani zahájíme výlet dechberoucím výhledem na Staré město a Judskou poušť z Olivové hory. Zde navštívíme kostel Nanebevstoupení, zastavíme se u kostela Dominus Flevit, kde Ježíš truchlil nad osudem Jeruzaléma. Pokračujeme dále do Getsemanské zahrady a navštívíme kostel Všech národů. Poté vstoupíme do hradbami opevněného Starého města skrze Hnojnou bránu a pokračujeme ke Zdi nářků, nejdůležitější židovské pamětihodnosti. Navštívíme Chrámovou horu a podíváme se na zlato-stříbrný dóm. Pokračujeme do kostela svaté Anny, k rybníku Bethesda, na Křížovou cestu via Dolorosa a jejích 14 zastavení, chrám Božího hrobu, barevnou Muslimskou čtvrť, horu Sion, místo poslední večeře Páně a místo odpočinku krále Davida. Dále uvidíme Opatství Zesnutí Panny Marie a kostel svatého Petra na úpatí hory Sion. Přenocování v hotelu v Betlémě.

  7. den: Volný den nebo Jeruzalém Nové město a Betlém
  Návštěva Izraelského muzea, křídla jménem Svatyně knihy, kde jsou umístěny 2000 let staré Svitky od Mrtvého moře. Dále uvidíme Chagallova barevná okna jeruzalémské synagogy při nemocnici Hadassah Ein Kerem a památník obětí holokaustu Jad vašem. Uvidíme také architektonické skvosty jako budovu parlamentu (Kneset), budovu Nejvyššího soudu a větrný mlýn. Odpoledne pojedeme do Betléma, navštívíme chrám Narození Páně a místo Ježíšova narození, Grotto, které je označeno stříbrnými hvězdičkami (zahrnuto v Balíčku výletů). Návrat do hotelu, přenocování.

  8. den: Zpáteční cesta
  Po snídani se budeme muset s „cestou do minulosti“ opět rozloučit. Náš autobus Vás dopraví na letiště v Tel Avivu (při zarezervovaném Balíčku transportů), odkud budete cestovat domů do Prahy nebo Vídně s nezapomenutelnými vzpomínkami.


  Důležité: Pro tento zájezd je vyžadován průkaz totožnosti či cestovní pas platný minimálně 6 měsíce po návratu.

  Poznámka: Nákup místního zboží a služeb během výletů záleží na Vašem vlastním uvážení. Změny v oblasti letu, hotelů a programu nejsou plánovány zůstávají však vyhrazeny. Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu 30 účastníků. O zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků bude zákazník informován nejpozději 3 týdny před jeho zahájením. Při zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků, nemá zákazník právo na náhradu nákladů, které v souvislosti s plánovaným zájezdem vynaložil (například samostatně zakoupené letenky). * Bezplatné stornování se zkrácenou dobou pro zrušení zájezdu (až 30 dní před odjezdem) platí pouze při rezervaci bez "slevy za okamžité složení zálohy". Platné pro rezervace do 30.09.2020.


  • 7 nocí ve vybraných TOP hotelech v rámci okružního zájezdu v dvoulůžkovém pokoji
  • 7 x snídaně - formou bufetu
  • 2 x večeře v Jordánsku již v ceně!
  • Okružní zájezd podle programu v moderním, klimatizovaném autobusu
  • Odborný NIKAL průvodce
  4 výlety v ceně:

  • Genezaretské jezerero a Kafarnaum
  • Haifa - Nazareth - Ammán
  • Madaba - hora Nebo- Mrtvé moře - Betlém
  • Prohlídka Starého Jeruzalému


  Jeruzalém
  Haifa – Bahaiské zahrady
  Panoráma Tel Avivu

     

 • rezervace

   

  rezervace
 • rezervace

  rezervace
 • rezervace
  rezervace