Máte aktivovaný slevový kupón "CZ24NIK021". 
Zobrazují se Vám speciální ceny a slevy určené jen pro Vás. Zrušit slevový kupón můžete x
Všeobecné podmínky pojištění

POKUD MÁTE U NÁS SJEDNANÉ KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ VČETNĚ STORNA ZÁJEZDU,
TOTO JE ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ:
 
   V cenách zájezdů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Při zakoupení zájezdu
   doporučujeme sjednat komplexní cestovní pojištění včetně storna od společnosti UNIQA
   pojišťovna, a.s. Rozsah cestovního pojištění, limity pojistného plnění a další informace
   o pojištění jsou uvedeny níže.
 
POJIŠŤOVNA UNIQA, a.s.
  POJIŠTĚNÍ EVROPA se týká následujících destinací:
Tabulka tarifů a pojistných částek
POJIŠTĚNÍ EVROPA
POJIŠTĚNÍ SVĚT
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb (max.plnění)
5 000 000,-Kč
5 000 000,-Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou :
   
- náklady na repatriaci pojištěného
do výše max. plnění
do výše max. plnění
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného
do výše max. plnění
do výše max. plnění
- náklady na vyslání opatrovníka
100 000,-Kč
100 000,-Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty
100 000,-Kč
100 000,-Kč
- náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku
100 000,-Kč
100 000,-Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování
100 000,-Kč
100 000,-Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
100 000,-Kč
100 000,-Kč
- zachraňovací náklady
1 500 000,-Kč
1 500 000,-Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla/busu
100 000,-Kč
100 000,-Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 
100 000,-Kč
100 000,-Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu
150 000,-Kč
150 000,-Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu
300 000,-Kč
300 000,-Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné 
300,-Kč/den
300,-Kč/den
(hospitalizace úraz + nemoc)
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 
1 000 000,-Kč
1 000 000,-Kč
Připojištění zavazadel
15 000,-Kč
15 000,-Kč
5 000,-Kč/ks
5 000,-Kč/ks
Pojištění stornovacích poplatků (80%), max. do výše
15 000,-Kč
40 000,-Kč
Pojištění náhrady dovolené (80%), max. do výše
15 000,-Kč
40 000,-Kč
  Slovensko (Liptovský Ján, Sliač)
  Německo (Schwarzwald)
  Chorvatsko
  Španělsko
  Portugalsko
  Maďarsko
 
 
 
  POJIŠTĚNÍ SVĚT se týká následujících destinací:
  Spojené arabské emiráty (Dubaj)
  Thajsko
  Čína